Bahasa Melayu

Kata Nama Am

Maksudnya : Perkataan yang merujuk pada benda, orang, binatang dan tempat.


Contoh Kata Nama Am

Contoh Ayat
Benda
meja, kerusi, kereta,
1.   Meja itu pecah.
2.   Ayah membeli sebuah kereta berwarna merah.

Orang
petani, nelayan, lelaki, perempuan
1.   Ayah Ali bekerja sebagai seorang nelayan.
2.   Budak lelaki itu bernama Ah Lek.

Binatang
kucing, anjing, itik, ayam
1.   Lim Chin Lek memelihara seekor kucing.
2.   Lee Chong Wei sedang memberi makanan kepada seekor ayam.

Tempat
sekolah, kampung, negeri
1.   Di kampung saya terdapat dua buah sekolah.
2.   Kampung saya sangat cantik.